POLSKIE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO I DETERGENTOWEGO

Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego działa od roku 1992. Zrzesza firmy, które wprowadzają na polski rynek prawie 300 marek.
Członkowie Stowarzyszenia to uznani producenci i dystrybutorzy - małe, średnie i duże firmy z sektorów kosmetycznego i detergentowego. Są wśród nich: producenci kosmetyków i detergentów, w tym wyrobów biobójczych i aerozolowych, producenci i dostawcy surowców, laboratoria kontraktowe, dystrybutorzy. Tworzą łącznie około 100 000 miejsc pracy. Dzięki przynależności do Stowarzyszenia zyskali realny wpływ na funkcjonowanie branży kosmetycznej i środków czystości - w Polsce i Unii Europejskiej. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest jedyną organizacją w Polsce działającą w oparciu o synergię przemysłu kosmetycznego i środków czystości. Jej głos dociera tam, gdzie zapadają najważniejsze decyzje gospodarcze dla przemysłu kosmetycznego i detergentowego.
Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest członkiem międzynarodowych organizacji branżowych: Cosmetics Europe, Międzynarodowego Stowarzyszenia Producentów Mydeł, Detergentów i Środków Czystości (the International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products) A.I.S.E. oraz Europejskiej Federacji Aerozolowej (European Aerosol Federation) FEA. Uczestnicząc w spotkaniach, dyskusjach i konsultacjach, przekazujemy stanowiska polskich branż kosmetycznej i detergentowej. Dzięki temu staliśmy się ważnym interesariuszem, z opinii którego korzysta polski rząd, Parlament Europejski i Komisja Europejska - to te instytucje mają bezpośredni wpływ na procesy zmian legislacyjnych i ostateczny kształt prawa.
Korzyści ze współpracy ze Stowarzyszeniem to dostęp do aktualnej wiedzy eksperckiej, pomoc w sytuacjach kryzysowych, wsparcie w obliczu nieuzasadnionych ograniczeń, a także atrakcyjne warunki udziału w branżowych konferencjach, szkoleniach i warsztatach. Dyrektorem Generalnym Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego jest dr Anna Oborska.
Więcej informacji o Polskim Stowarzyszeniu Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego znajdą Państwo pod adresem: www.kosmetyki-detergenty.pl


+ Najnowsza informacja prasowa +

Targi CosmeticBusiness w Monachium nie odbędą się w 2020 roku

W ostatnich dniach wielu wystawców zrezygnowało ze swojego udziału w tegorocznej edycji Międzynarodowych Targów Dostawców dla Przemysłu Kosmetycznego CosmeticBusiness w Monachium. Z tego powodu organizator imprezy - Leipziger Messe - podjął decyzję o odwołaniu targów, które miały się odbyć w dniach od......